User Tools

Site Tools


cz:ui_settings

Nastavení aplikace

Na levé straně nabídky pCon.basket Online naleznete obecné nastavení.

Záložka Obecné

Uživatelské rozhraní pCon.basket se zpočátku zobrazuje v jazyce prohlížeče. V případě potřeby můžete definovat jiný jazyk aplikace na kartě Obecné v nastavení aplikace: Pomocí rozevírací nabídky definujte jazyk aplikace.

Poznámka: V případě potřeby můžete nastavit různé jazyky pro uživatelské rozhraní a nabídky. Všechny důležité informace o jazyce nabídky naleznete v následující části: Záložka nabídky.

Na kartě Obecné můžete také nastavit jednotku délky. Ta je potřebná pro dimenzování, pro zobrazení v editoru vlastností a pro správný přenos specifikací délky z dat výrobku.

V rozevírací nabídce Kvalita 3D jsou k dispozici tři možnosti pro ovládání zobrazení 3D modelů:

  • Vysoká: Výchozí nastavení.
  • Střední: Řeší problémy s 3d zobrazením produktů a také problémy s výkonem 3d modelů.
  • Nízká: Použijte ji v systémech bez grafického procesoru (např. v prostředí terminálových serverů).

Pokud změníte úroveň 3d kvality, je pro aktivaci tohoto nastavení nutný restart pCon.basket. Zaškrtávací políčko Režim kompatibility pro 3D zobrazení řeší problémy s 3d zobrazením produktů a také výkonnostní problémy s 3d modely. Pro aktivaci tohoto nastavení je nutný restart programu

Záložka nabídky

Výchozí jazyk nabídky

Zde se definuje výchozí jazyk nabídky. Kliknutím na Oblast výchozí nabídky otevřete nabídku. Zde vyberete Primární jazyk, např. jazyk pro data artiklů vašich budoucích projektů.

Kromě toho můžete definovat až tři záložní jazyky. V případě, že váš Primární jazyk není v datech výrobce, se kterými pracujete, k dispozici, budou položky ve vašich projektech zobrazeny v jednom z těchto záložních jazyků.

Pokud není ručně vybrán žádný výchozí jazyk nabídky, je jazyk nabídky automaticky definován jazykem aplikace.

Poznámka: Nově nastavený jazyk nabídky se projeví až v dalším projektu, který vytvoříte. Jazyk uvozovek pro aktuální projekt lze změnit samostatně v údajích záhlaví projektu.

Výchozí platnost nabídky

Pomocí pole Výchozí platnost nabídky definujete datum platnosti všech nových nabídek. Pomocí rozbalovací nabídky na pravé straně pole platnosti nabídky určete jednotku (dny, týdny, měsíce nebo roky).

Poznámka: Nově nastavená Výchozí platnost nabídky se projeví až v dalším projektu, který vytvoříte. Platnost pro jednotlivý projekt lze změnit samostatně v údajích záhlaví projektu.

Odstranění položek

Na kartě Nabídka můžete dále rozhodnout, zda se má před smazáním artiklů provést dotaz.

Karta katalog

Zobrazit číslo produktu: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, zobrazí se v katalogu čísla produktů spolu s textem příslušného produktu.

Automaticky otevírat v nových nabídkách: Zaškrtnutím tohoto políčka se katalog automaticky otevře při spuštění nového projektu. Alternativně lze katalog otevřít ručně pomocí tlačítka Katalog.

Karta Moje vlastní katalogy (pCon.basket PRO)

Na stránce Nastavení vlastního katalogu se dozvíte, jak vytvořit katalog definovaný uživatelem (pro uživatele edice PRO aplikace pCon.basket).

Karta Cenové podmínky (edice pCon.basket PRO a Integration)

Na kartě Cenové podmínky lze nastavit slevy pro jednotlivé výrobce nebo katalogy. Slevy lze nastavit pro jednotlivého výrobce nebo po výběru výrobce pro jednotlivé produktové řady. Je také možné přiřadit různé hodnoty slev různým řadám výrobce.

Přidat cenové podmínky

Tlačítkem + otevřete dialogové okno, ve kterém můžete vybrat výrobce nebo řadu výrobků. Poté zadejte slevu z nákupní a/nebo prodejní ceny a potvrďte tlačítkem Použít.

Definice příplatků

Nastavte příplatky za ceny kliknutím na tlačítko minus před procentuální hodnotou. Poté se z něj stane symbol plus a zadaná procentuální hodnota se vypočítá jako příplatek.

Poznámka: Příplatky nebo slevy se nesčítají. Pokud nastavíte globální slevu pro výrobce a odlišnou slevu pro jednu produktovou řadu tohoto výrobce, nebudou se tyto hodnoty sčítat. Samotná sleva pro danou řadu se vztahuje na odlišně zlevněnou řadu, ale nikoli na globální slevu výrobce.

Informace o dokumentu

Informace o dokumentu se nacházejí v nabídce na levé straně pCon.basket. Vztahují se vždy k aktuálně aktivnímu projektu.

Informace o dokumentu obsahují následující informace o projektu:

  • Seznam pozic podle typu a počtu
  • Přehled výrobce
  • Počet pozic pro každého výrobce

Pokud jsou zahrnuty v údajích při použití:

  • Celková čistá hmotnost pozic
  • Celkový objem pozic
cz/ui_settings.txt · Last modified: 2023/11/02 10:20 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection