User Tools

Site Tools


cz:ui_custom_catalog

Vlastní nastavení katalogu (pCon.basket PRO)

Ve verzi PRO aplikace pCon.basket online si můžete vytvořit vlastní katalog prostřednictvím Nastavení. Tento katalog pak můžete vyvolat prostřednictvím katalog jako doplněk k předdefinovaným katalogům výrobců. Vlastní katalogy jsou v katalogu zvýrazněny samostatně.

Vytvořit katalog definovaný uživatelem

  1. Klikněte na tlačítko + Přidat v záložce Můj vlastní katalog v nastavení.
  2. Zadejte název vlastního katalogu.
  3. Pomocí pole Název souboru vyberte soubor aplikace Excel obsahující data artiklů, který jste uložili do služby Microsoft OneDrive.
  4. Nakonec zadejte cestu k náhledovému obrázku katalogu a klikněte na tlačítko Vytvořit nový vlastní katalog.

Zde si můžete stáhnout šablonu aplikace Excel, kterou můžete použít jako základ pro vlastní katalog.

Přidání obrázků artiklů do vlastního katalogu

Chcete-li do katalogu přidat obrázky artiklů, můžete do souboru aplikace Excel vložit internetové odkazy na tyto obrázky (URL).

Poznámka: Pokud chcete poskytnout obrázky artiklů prostřednictvím cloudové služby, je možné, že se vytvoří odkazy bez přípony souboru. Abyste se vyhnuli chybám při čtení obrázků, dbejte na to, abyste ve spojení s cloudovými službami vždy používali soubory JPG.

cz/ui_custom_catalog.txt · Last modified: 2023/07/28 09:23 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection