User Tools

Site Tools


cz:faq_shortcuts

Klávesové zkratky

Obecné
Otevřít manuál F1
V seznamu artiklů
Přejmenování vybraných pozic F2
Vytvoření nové složky F3
Vytvoření nového uživatelského artiklu F4
Vytvoření nové textové pozice F5
Otevřít katalog F6 or CTRL + I
Vytvořit sadu článků F7
Vybrat všechny pozice CTRL + A
Zrušení výběru všech pozic CTRL + SHIFT + A
Kopírovat pozice CTRL + C
Vložit zkopírované pozice CTRL + V
Vyjmutí vybraných pozic CTRL + X
Odstranit vybrané pozice DEL
Posunutí výběru nahoru CTRL + Cursor up
Posunutí výběru dolů CTRL + Cursor down
Odsadit výběr vlevo CTRL + Cursor left
Odsadit výběr vpravo CTRL + Cursor right

Poznámka pro uživatele Macu: Místo klávesy CTRL použijte klávesu COMMAND.

Obecná poznámka: Na některých noteboocích je třeba kromě klávesy F2 stisknout i klávesu Fn.

cz/faq_shortcuts.txt · Last modified: 2023/07/14 10:25 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection