User Tools

Site Tools


cz:articles_update

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Aktualizování položek


Ikona na levé straně položky v seznamu označuje, zda jsou informace o vašem artiklu aktuální:

Icon Name Background
Up to date Aktuální Artikl a jeho konfigurace jsou podporovány. Ceny a texty jsou aktuální.
Updateable Aktualizace je možná Artikl a jeho konfigurace jsou podporovány aktuálními daty. Ceny a texty dosud nebyly aktualizovány.
Migratable Migratable Artikl je obsažen v aktuálních produktových datech, ale vybraná konfigurace není podporována.
Neznámý Dosud nebylo určeno, zda je tento artikl podporován aktuálními údaji výrobce o produktech.
Invalid Neplatný Položka již není k dispozici v rámci aktuálních dat.

Chcete-li aktualizovat více artiklů najednou, použijte prosím tlačítko Aktualizovat položky:

 1. Pomocí vícenásobného výběru označte požadované položky ze seznamu artiklů.
 2. Klikněte na Aktualizovat položky v nabídce menu (3 tečky) nad seznamem artiklů.

K čemu slouží aktualizace položek?

Aktualizování položek je porovnáváním údajů o artiklech mezi projektem a údaji poskytovanými výrobci. Pokud například chcete pozměnit starší projekt, doporučujeme předem zkontrolovat, zda obsažené v projektu artikly jsou stále dostupné a zda je možná stejná konfigurace výrobků. K tomuto účelu můžete použít Aktualizování položek.

Budete-li chtít nabídnout zákazníkovi dříve připravený projekt s aktuálními cenami a s novými možnostmi konfigurace, pak se vám pomocí funkce Aktualizování položek podaří velmi rychle celý projekt aktualizovat.

Jakmile změníte vlastnosti artiklu, data u dané položky se automaticky aktualizují.

Změny provedené v Propočtu artikluBold Text a textu u vybrané položky se nezmění během aktualizování. Zůstanou stejné.

pCon.basket PRO and integration edition: View and change the price date for articles

Once you have selected an article, you can read its price date of an article in the product information window at the right side of the pCon.basket.

You change the price date as follows:

 1. Right-click on one or more selected articles in the article list on the left.
 2. The context menu opens. Click Update articles.
 3. The dialog Update articles opens, where you have the following options:
  • Saved date: Update uses the price date saved on the article.
  • Today's date: Update uses today's date as the price date.
  • Date: Enter a date
 4. If you select today's date or a free date, please specify in the dialog whether you want to Update the default price date of the project.
 5. Click OK to update the article with the set price date.
cz/articles_update.txt · Last modified: 2021/06/11 13:17 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection