User Tools

Site Tools


cz:articles_update

Aktualizování položek


Ikona na levé straně položky v seznamu označuje, zda jsou informace o vašem artiklu aktuální:

Icon Name Background
Up to date Aktuální Artikl a jeho konfigurace jsou podporovány. Ceny a texty jsou aktuální.
Updateable Aktualizace je možná Artikl a jeho konfigurace jsou podporovány aktuálními daty. Ceny a texty dosud nebyly aktualizovány.
Migratable Migrovatelné Artikl je obsažen v aktuálních produktových datech, ale vybraná konfigurace není podporována.
Neznámý Dosud nebylo určeno, zda je tento artikl podporován aktuálními údaji výrobce o produktech.
Invalid Neplatný Položka již není k dispozici v rámci aktuálních dat.

Chcete-li aktualizovat více artiklů najednou, použijte prosím tlačítko Aktualizovat položky:

 1. Pomocí vícenásobného výběru označte požadované položky ze seznamu artiklů.
 2. Klikněte na Aktualizovat položky v nabídce menu (3 tečky) nad seznamem artiklů.

K čemu slouží aktualizace položek?

Aktualizování položek je porovnáváním údajů o artiklech mezi projektem a údaji poskytovanými výrobci. Pokud například chcete pozměnit starší projekt, doporučujeme předem zkontrolovat, zda obsažené v projektu artikly jsou stále dostupné a zda je možná stejná konfigurace výrobků. K tomuto účelu můžete použít Aktualizování položek.

Budete-li chtít nabídnout zákazníkovi dříve připravený projekt s aktuálními cenami a s novými možnostmi konfigurace, pak se vám pomocí funkce Aktualizování položek podaří velmi rychle celý projekt aktualizovat.

Jakmile změníte vlastnosti artiklu, data u dané položky se automaticky aktualizují.

Změny provedené v Propočtu artikluBold Text a textu u vybrané položky se nezmění během aktualizování. Zůstanou stejné.

Zobrazení a změna data ceny artiklů

Po výběru zboží si můžete přečíst datum jeho ceny v okně s informacemi o produktu na pravé straně pCon.basket.

Datum ceny změníte následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden nebo více vybraných artiklů v seznamu artiklů vlevo.
 2. Otevřít kontextovou nabídku. Klikněte na položku Aktualizovat artikly.
 3. Otevře se dialogové okno Aktualizovat artikly, kde máte k dispozici následující možnosti:
  • Uložené datum: Aktualizace používá datum ceny uložené v artiklu.
  • Dnešní datum: Aktualizace používá jako datum ceny dnešní datum.
  • Datum: Zadejte datum.
 4. Pokud vyberete dnešní datum nebo volné datum, zadejte v dialogovém okně, zda chcete aktualizovat výchozí datum ceny projektu.
 5. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte artikl s nastaveným datem ceny.
Tip: Další návody najdete na našem kanálu YouTube

Proč byste měli AKTUALIZOVAT ARTIKLY ve své nabídce | pCon.basket Tutorial

Nabídky jsou závazné! Aktualizací položek v seznamu a věnováním pozornosti ikonám si můžete být jisti, že jsou nabízeny správné produkty za správnou cenu.
cz/articles_update.txt · Last modified: 2023/07/20 13:48 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection