User Tools

Site Tools


cz:export_oex

pCon.basket PRO: Export do souboru OEX

Výběr výrobce pro export prostřednictvím souboru OEX

Pokud váš projekt obsahuje data několika výrobců, otevře se po kliknutí na Export > Objednávka (OEX) dialogové okno. Dialog nabízí následující možnosti:

  • Export všech výrobců: Údaje o všech výrobcích budou zapsány do souboru pro interní sdílení a úpravy.
  • Vyberte jednoho nebo více výrobců pro export: Udělejte to kliknutím na příslušné názvy značek. To je důležité například pro externí objednávky nebo nabídky nebo pro objednávky zadané u korporace, která nabízí několik katalogů výrobců OFML.

V obou případech potvrďte proces kliknutím na tlačítko Objednávka.

Poznámka: Pokud pro export vyberete jednoho nebo více výrobců, data všech vybraných výrobců se zapíší do společného exportního souboru.

Objednávka

Otevře se dialogové okno Objednat. Zde zadáte údaje pro objednávku.

Rozšířené možnosti

Exportovat obrázky Artiklů Exportovat obrázky článků společně s OEX. Vede k větším souborům.
Export kalkulace nákup Po aktivaci se do OEX exportuje kompletní kalkulace nákupu.
Export kalkulace prodej Po aktivaci se do OEX exportuje kompletní kalkulace prodeje.
Export Skupin Artioklů Určuje, zda se do souborů OEX, OBX a PDF přenášejí skupiny artiklů.
Připojit OBX Pokud je tato možnost aktivována, bude OBX připojen k balíčku ZIP objednávky.
Připojit PDF Určuje, zda se mají generovat další soubory PDF.

Tento soubor PDF lze stáhnout nebo přidat k objednávce OEX.

Soubor PDF obsahuje artikly výrobců vybraných v dialogovém okně pro výběr výrobce pro danou objednávku. Ceny obsažené v souboru PDF se vztahují k nákupní kalkulaci projektu.
Číslo dodavatele Vaše interní ID výrobce.
Číslo klienta Interní ID které pro vás výrobce používá.

Přenos adres z dat záhlaví: Pomocí funkce Duplikovat adresu můžete přenést adresy odpovědné osoby a zákazníka ze záložek Zákazník/Osoba odpovědná v hlavičkových údajích.

Dokončete proces: Klikněte na Odeslat objednávku nebo Stáhnout objednávku.

cz/export_oex.txt · Last modified: 2023/11/02 12:50 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection