User Tools

Site Tools


cz:articles_structure

Členění seznamu artiklů

Uspořádejte si seznam artiklů do přehledného členění pomocí různých typů položek.

Typ položky Druh členění a seskupování
Artikl Položka obsahující údaje výrobce, vlastnosti vybraného produktu a grafické znázornění.
Složka (PRO and Integration edition) Položky lze seskupovat do složek, například podle místností, pracovních stanic, sedacích skupin…
Artikl uživatele (PRO and Integration edition) Položky bez údajů o výrobcích a vlastnostech. Tyto položky budou přidány uživatelem.
Sada artiklů (PRO and Integration edition) Seskupte několik artiklů do jedné sady. Přidejte informace o výrobci, sérii, popis artiklu, množství a text. Cena sady se automaticky vypočítá podle obsažených položek (včetně množství a slev). Dílčí položky mohou být skryté na seznamu artiklů.
Text (PRO and Integration edition) Uspořádejte seznam artiklů přidáním textů s dodatečnými informacemi o nabídce a pokyny k objednávce.
  • Vícenásobný výběr: CTRL + klikněte na vybrané položky
  • Přetahování pomocí myši: Stiskněte a přidržte tlačítko myši, přesuňte vybranou položku na nové místo v seznamu a poté uvolněte stisknuté tlačítko myši

Během přetahování se objeví na seznamu artiklů modré značky, které vám poskytnou nápovědu kde se umístí přetahované položky.

  • Modrá čára pod položkou: Přetahované položky se umístí pod označenou položkou
  • Modrá čára nahoře: Přetahované položky se umístí nad vybranou položkou
  • Modré závorky: Přetahované položky se na seznam umístí jako dílčí položky
cz/articles_structure.txt · Last modified: 2021/06/14 11:08 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection