User Tools

Site Tools


cz:articles_structure

Členění seznamu artiklů

Uspořádejte si seznam artiklů do přehledného členění pomocí různých typů položek.

Typ položky Druh členění a seskupování
Artikl Položka obsahující údaje výrobce, vlastnosti vybraného produktu a grafické znázornění.
Složka (PRO and Integration edition) Položky lze seskupovat do složek, například podle místností, pracovních stanic, sedacích skupin…
Artikl uživatele (PRO and Integration edition) Položky bez údajů o výrobcích a vlastnostech. Tyto položky budou přidány uživatelem.

Uživatelské artikly se vkládají kliknutím na položku Uživatelský artikl v seznamu artiklů. Artikly z vašeho uživatelského katalogu (pCon.basket PRO) se vkládají také jako ruční položky.
Sada artiklů (PRO and Integration edition) Seskupte několik artiklů do jedné sady. Přidejte informace o výrobci, sérii, popis artiklu, množství a text. Cena sady se automaticky vypočítá podle obsažených položek (včetně množství a slev). Dílčí položky mohou být skryté na seznamu artiklů.
Text (PRO and Integration edition) Uspořádejte seznam artiklů přidáním textů s dodatečnými informacemi o nabídce a pokyny k objednávce.

Můžete přesouvat pozice a strukturovat tak seznam artiklů. Přesouváním lze pozice definovat jako dílčí pozice jiných artiklů. Dále je lze vkládat do složek nebo nastavených artiklů. Aby bylo možné definovat dílčí pozice nebo obsah složky jako samostatnou pozici, je možné je přesunout zpět na nejvyšší úroveň stromu artiklů.

Při přesouvání je možné ve stromu artiklů na levé straně seznamu artiklů provádět vícenásobný výběr i přetahování.

 • Výběr z více možností: CTRL + kliknutí na požadované pozice
 • Drag&Drop: Klikněte a podržte požadovanou pozici (pozice); pohybem myši se přesuňte na nové místo v seznamu.

Níže je uveden přehled prostředků, kterými je možné provádět různé pohyby:

Přesun vybraných pozic v seznamu artiklů nahoru nebo dolů:

 • Pomocí Drag&Drop
 • Nabídka 3 bodů: Přesun > Klikněte na Nahoru/Dolů
 • Kontextová nabídka (kliknutí pravým tlačítkem myši na strom artiklu: Přesun > Kliknout na Nahoru/Dolů)
 • CTRL + Kurzor nahoru/kurzor dolů

Odsazení nebo převýšení vybraných pozic v seznamu artiklů:

 • Nabídka 3 bodů: Přesun > Klikněte na Odsazení/odsazení
 • Kontextová nabídka (kliknutí pravým tlačítkem myši na strom artiklu: Přesun > Kliknout na Odsazení/Odsazení)
 • CTRL + Kurzor vlevo/kurzor vpravo

Modré značky v seznamu artiklů slouží k orientaci při přetahování.

 • Modrá čára níže: Artikl je vložen pod pozici
 • Modrá čára nahoře: Artikl je vložen nad pozici
 • Modré závorky: Artikl je vložen jako podpoložka

Editace složek

Obrázky složek lze přidávat do složek. Tyto obrázky se zobrazí ve zprávě spolu se složkami a jejich pozicemi.

 1. Chcete-li definovat obrázek složky, vyberte složku ve stromu artiklů.
 2. Otevřete kartu Obrázky, složku Vlastnosti.
 3. Klikněte na zástupný symbol Vlastní seznam artiklů a nahrajte soubor s obrázkem z místních adresářů. Potvrďte kliknutím na tlačítko Otevřít. Případně přetáhněte obrázek ze svého souborového systému na zástupný symbol obrázku.
 4. V případě potřeby vyberte stejným postupem několik dalších obrázků do složky v části Další obrázky.

Vaše obrazové soubory musí být nahrány ve formátu PNG nebo JPG nebo JPEG.

Velikost obrázku vaší složky lze změnit na stránce Stránka reportu.

Změňte velikost obrázku složky prostřednictvím vlastností složky: Vlastnosti oblasti v dolní části zobrazení složky v seznamu artiklů > Volba: Zobrazit obrázek na celou šířku (pouze sestava).

cz/articles_structure.txt · Last modified: 2023/07/14 14:32 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection