User Tools

Site Tools


cz:calculation_articles

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Kalkulace artiklu (PRO and Integration edition)

Otevřete kalkulaci artiklu výběrem položky a kliknutím na Kalkulace artiklu v dolní části pCon.basket Online. Zde můžete změnit množství, cenu a definovat procentní slevy a příplatky (viz Kalkulace záhlaví).

Na stránce Kalkulace artiklu také můžete zadávat slevy nebo příplatky. To, zda má být účtován příplatek nebo sleva, je určeno kulatým tlačítkem přímo ve vstupním poli pro přirážky nebo slevy. Kliknutím na to kulaté tlačítko změníte jeho vzhled a funkci.

  • Ikona s plusem znamená příplatek.
  • Sleva se zobrazuje jako ikona s mínusem.

Všechny hodnoty napsané modře je možné upravit.

Poznámka: Pokud potvrdíte zadání položky pomocí klávesy enter, automaticky přeskočíte na další vstupní pole.

Define Ecotax (for the French market):

You can change the Ecotax for individual articles. In the article view, switch to the Properties tab and enter net weight and Ecotax in the input fields on the right. It is not necessary to convert your articles to user articles beforehand.

,
cz/calculation_articles.txt · Last modified: 2021/06/14 11:09 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection