User Tools

Site Tools


cz:calculation_articles

Kalkulace artiklu (verze PRO a Integration)

Otevřete kalkulaci artiklu výběrem položky a kliknutím na Kalkulace artiklu v dolní části pCon.basket Online. Zde můžete změnit množství, cenu a definovat procentní slevy a příplatky (viz Kalkulace záhlaví).

Na stránce Kalkulace artiklu také můžete zadávat slevy nebo příplatky. To, zda má být účtován příplatek nebo sleva, je určeno kulatým tlačítkem přímo ve vstupním poli pro přirážky nebo slevy. Kliknutím na to kulaté tlačítko změníte jeho vzhled a funkci.

  • Ikona s plusem znamená příplatek.
  • Sleva se zobrazuje jako ikona s mínusem.

V případě potřeby vložte další řádky pro slevy nebo příplatky: Klikněte na ikonu Plus v levém horním rohu tabulky a z rozbalovací nabídky vyberte procentní nebo absolutní slevu. Vložené řádky kalkulace lze opět smazat přímo na řádku tabulky.

Všechny hodnoty napsané modře je možné upravit.

Poznámka: Pokud potvrdíte zadání položky pomocí klávesy enter, automaticky přeskočíte na další vstupní pole.

Skryté slevy

Pomocí řádků Procentní sleva a Absolutní sleva v tabulce Prodej můžete definovat skrytou slevu nebo navýšení ceny zboží. Tyto podmínky se nezobrazují při výpočtu ceny v sestavě. Místo toho definují základní prodejní cenu.

Tato základní prodejní cena je pak základem pro všechny další přirážky a slevy, které definujete v tabulce Prodej - pod řádkem Hrubá hodnota. Ty jsou uvedeny v sestavě.

Definovat Eco-daň (pro francouzský trh)

Ekodaň můžete změnit u jednotlivých artiklů. V zobrazení artiklu přepněte na kartu Vlastnosti a do vstupních polí vpravo zadejte čistou hmotnost a Ecotax. Artikly není nutné předem převádět na uživatelské artikly.

,
cz/calculation_articles.txt · Last modified: 2023/07/17 09:59 by fbeetz

Page Tools



Legal Notice and Data Protection