User Tools

Site Tools


cz:calculation_header

Kalkulace záhlaví

Otevřete kalkulaci záhlaví pomocí tlačítka Kalkulace na panelu nástrojů. Zde si můžete prohlédnout ceny, daň z přidané hodnoty a marži.

Na stránce Kalkulace můžete také zadávat slevy nebo příplatky. To, zda má být účtován příplatek nebo sleva, je určeno kulatým tlačítkem přímo ve vstupním poli pro přirážky nebo slevy. Kliknutím na to kulaté tlačítko změníte jeho vzhled a funkci.

  • Ikona s plusem znamená příplatek.
  • Sleva se zobrazuje jako ikona s mínusem.

V případě potřeby vložte další řádky pro slevy nebo příplatky: Klikněte na ikonu Plus v levém horním rohu tabulky a z rozbalovací nabídky vyberte procentní nebo absolutní slevu. Vložené řádky kalkulace lze opět smazat přímo na řádku tabulky.

Všechny hodnoty napsané modře je možné upravit, stejně jako všechny modře napsané názvy. Všechny informace, které zadáte do těchto polí, se použijí pouze pro aktuální projekt.

V případě potřeby můžete při výpočtu záhlaví zadat koeficient zaokrouhlení pro celkovou částku projektu. Celková cena projektu se odpovídajícím způsobem zaokrouhlí. Rozdíl oproti nezaokrouhlenému součtu se zobrazí v sestavě.

Poznámka: Pokud potvrdíte zadání položky pomocí klávesy enter, automaticky přeskočíte na další vstupní pole.

Chcete-li přiřadit slevy nebo příplatky jednotlivým položkám, použijte Kalkulace artiklu.

cz/calculation_header.txt · Last modified: 2023/07/17 09:59 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection