User Tools

Site Tools


cz:calculation_header

Kalkulace záhlaví

Otevřete kalkulaci záhlaví pomocí tlačítka Kalkulace na panelu nástrojů. Zde si můžete prohlédnout ceny, daň z přidané hodnoty a marži.

Na stránce Kalkulace můžete také zadávat slevy nebo příplatky. To, zda má být účtován příplatek nebo sleva, je určeno kulatým tlačítkem přímo ve vstupním poli pro přirážky nebo slevy. Kliknutím na to kulaté tlačítko změníte jeho vzhled a funkci.

  • Ikona s plusem znamená příplatek.
  • Sleva se zobrazuje jako ikona s mínusem.

Všechny hodnoty napsané modře je možné upravit, stejně jako všechny modře napsané názvy. Všechny informace, které zadáte do těchto polí, se použijí pouze pro aktuální projekt.

Poznámka: Pokud potvrdíte zadání položky pomocí klávesy enter, automaticky přeskočíte na další vstupní pole.

cz/calculation_header.txt · Last modified: 2021/06/14 11:09 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection