User Tools

Site Tools


pl:calculation_header

Wycena

Otwórz wycenę za pomocą przycisku Wycena na pasku narzędzi. Można tutaj podejrzeć ceny produktów, podatki VAT i marże.

W zakładce oferty można również wprowadzić rabaty lub dopłaty. To, czy ma zostać zdefiniowana dopłata, czy rabat, jest określane za pomocą okrągłego przycisku bezpośrednio w wierszu. Kliknięcie na nią zmienia wygląd i funkcje.

  • Ikona plusa oznacza dopłatę.
  • Rabat jest definiowany jako ikona minus.

Wszystkie wartości zapisane na niebiesko są edytowalne, podobnie jak wszystkie nazwy zapisane na niebiesko. Wszystkie informacje wprowadzone w tych obszarach są używane tylko w bieżącym projekcie.

Uwaga: Jeśli potwierdzisz swoje wpisy za pomocą klawisza Enter, automatycznie przejdziesz do następnego pola.

pl/calculation_header.txt · Last modified: 2021/06/18 14:33 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection