User Tools

Site Tools


pl:articles_insert

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Wstaw Artykuł

  1. Kliknij przycisk Katalog, aby wstawić artykuły. As an alternative, move your mouse onto the article list and click the right mouse button to open the context menu. There, click New > Open Catalog.
  2. Zobaczysz przegląd wszystkich zasubskrybowanych poprzez pCon.login producentów. Wybierz logo producenta klikając w nie, a następnie artykuł, który chcesz przenieść do oferty.
  3. Dodaj artykuł do listy artykułów.

Uwaga: wyszukiwanie artykułów jest możliwe po wybraniu producenta. Użyj operatorów do efektywnego wyszukiwania.

Operator Wyszukiwanie Przykład
+ Skrót Wszystkie wyszukiwane słowa muszą być zawarte w wynikach Stół + Załącznik: Wpisy zawierające zarówno „Stół”, jak i „Załącznik”
I lub Skrót Jedno z wyszukiwanych słów uwzględnionych w wynikach StółILada: Wpisy zawierające słowo „Stół” lub „Lada”
- Nie uwzględnia jednego z wyszukiwanych haseł Stół –Konferencyjny: wpisy zawierające słowo „Stół”, ale nie „Konferencyjny”
Wyszukiwanie szczegółowe “Okrągły stół konferencyjny”: wpisy zawierające dokładnie to wyrażenie
* Następuje po słowie kluczowym, określa je jako przedrostek Wszystkie wpisy z przedrostkiem „Konferencyjny” zostaną uwzględnione w wynikach wyszukiwania (stół konferencyjny, krzesło konferencyjne…)
() Określona kolejność operatorów Wyniki wyszukiwania zawierają słowo „Krzesło”, a ponadto „Biuro” lub „Hol”

Articles from your custom catalog are inserted into your project as user articles.

pl/articles_insert.txt · Last modified: 2021/06/11 11:24 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection