Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:headerdata

Dane tytułowe

Kliknięcie opcji Dane Tytułowe na pasku narzędzi pozwala definiować informacje w następujących kategoriach:

Oferta

  • Wersja pCon.basket PRO i Integration: nazwa pliku, numer referencyjny, data oferty, data ważności dla bieżącego projektu, domyślna data ceny, język danych artykułów aktualnej oferty itp.
  • pCon.basket CE: nazwa, język danych artykułów aktualnej oferty, data ceny, tekst nagłówka, tekst końcowy
  • Uwaga: Nagłówek i tekst końcowy można sformatować.

Klient

  • Wersja pCon.basket PRO i Integration: adres klienta, osoba kontaktowa, numer klienta, numer umowy. Można zdefiniować adres główny i adres dostawy osobno.
  • Uwaga: pCon.basket Online PRO musi być powiązany z kontem Microsoft Office 365, aby wyszukiwać i wstawiać kontakty klientów z bazy danych kontaktów.
  • pCon.basket CE: Wprowadź informacje o swoim kliencie, takie jak numer klienta i adres.

Kontakt

  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ten projekt w Twojej firmie.
  • Uwaga: Autouzupełnianie danych nadawcy z pCon.login w pCon.basket PRO i CE.

Regulamin (dostępny w wersji Integration)

  • określ warunki płatności i dostawy

Waluta i podatki

  • ręczne określanie waluty, podatki i kurs wymiany. Kursy walut są bieżąco aktualizowane w oparciu o dane pobierane z serwera.

Zapisz domyślne/ usuń domyślne:

W razie potrzeby możesz zapisać indywidualne ustawienia walut i podatków, a także kursów wymiany za pomocą przycisku Zapisz jako Domyślne. Te ustawienia obowiązują dla obecnych i przyszłych projektów.

Zresetuj ustawienia dla waluty i podatków, klikając Usuń Domyślne. Ta czynność powoduje zastąpienie ręcznych ustawień bieżącymi wartościami z serwera. Obowiązuje dla wszystkich przyszłych projektów, ale nie dla bieżącego. Aby wykonać tę czynność, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie opcji Zapisz jako Domyślne i kliknij Usuń Domyślne.

Uwaga: W pCon.basket Online PRO i wersji CE - Twoje domyślne ustawienia są synchronizowane przez pCon.login i dlatego są dostępne pod Twoim loginem na różnych urządzeniach i przeglądarkach.

Dla bieżącego projektu możesz zresetować swoje wpisy dla stawek podatkowych ze skutkiem natychmiastowym. Aby to zrobić, kliknij niebieską strzałkę bezpośrednio pod odpowiednim polem.

Zmiana daty ceny projektu

Zmień Datę Ceny w zakładce Dane Tytułowe > Oferta, wprowadzając żądaną datę w polu Domyślna Data Ceny. Zmiana daty ceny w danych tytułowych dotyczy wszystkich artykułów, które zostaną wstawione do projektu po zmianie daty.

Informacje na temat zmiany daty cen artykułów znajdują się w sekcji Aktualizacji Artykułów.

pl/headerdata.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/17 10:33 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection