User Tools

Site Tools


pl:headerdata

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Dane Tytułowe

Kliknięcie opcji Dane Tytułowe na pasku narzędzi pozwala definiować informacje z następujących kategorii:

Oferta

  • pCon.basket PRO and Integration edition: nazwa pliku, numer referencyjny, data oferty, default price date, offer language itp.
  • pCon.basket CE: name, offer language, header text, end text
  • Header and end text can be formatted.

Klient

  • pCon.basket PRO and Integration edition: adres klienta, osoba kontaktowa, numer klienta, numer umowy, if applicable, frame contract number. Możliwe jest osobne definiowanie adresu głównego i adresu dostawy.
  • Note: The pCon.basket Online PRO has to be linked with your Microsoft Office 365 Account in order to search and insert customer contacts from your contact data base.
  • pCon.basket CE: Enter information on your customer, like customer number and address.

Kontakt

  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ten projekt w Twojej firmie. Automatically transferred from pCon.login for pCon.basket PRO and the CE edition.

Regulamin (available in Integration edition)

  • enter text for terms of payment and terms of delivery.

Waluta i podatki

  • ręczne określanie waluty, podatki i kurs wymiany. Kursy walut są bieżąco aktualizowane w oparciu o dane pobierane z serwera.

Save as Default/Delete Defaults

W razie potrzeby możesz zapisać indywidualne ustawienia walut i podatków, a także kursów wymiany za pomocą przycisku Zapisz jako Domyślne. Te ustawienia obowiązują dla obecnych i przyszłych projektów.

Zresetuj ustawienia waluty i podatków, klikając Usuń Domyślne. Ta czynność powoduje zastąpienie ręcznych ustawień bieżącymi wartościami z serwera. Obowiązuje dla wszystkich przyszłych projektów, ale nie dla bieżącego. Aby wykonać tę czynność, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie opcji Zapisz jako Domyślne i kliknij Usuń Domyślne.

Note for users of pCon.basket Online PRO and of the CE edition: Your default settings are synchronized via pCon.login and are therefore available under your login across devices and browsers.

Dla bieżącego projektu możesz zresetować swoje wpisy dla stawek podatkowych ze skutkiem natychmiastowym. Aby to zrobić, kliknij niebieską strzałkę bezpośrednio pod odpowiednim polem.

Change Price Date for Project

Change the Price Date in the Header Data, Quote tab by entering the desired date under Default Price Date. Changing the price date in the header data affects all articles that are inserted into the project after the date is changed.

For information on changing the price date of articles, see the Update articles chapter.

pl/headerdata.txt · Last modified: 2021/06/18 14:19 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection