Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:faq_shortcuts

Skróty

Ogólne

Otwórz instrukcję F1

Lista Artykułów

Zmień nazwę wybranych pozycji F2
Stwórz nowy folder F3
Stwórz nowy artykuł użytkownika F4
Określ nową pozycję tekstu F5
Otwórz Katalog CTRL + I
Zaznacz wszystkie pozycje CTRL + A
Odznacz wszystkie pozycje CTRL + Shift + A
Skopiuj pozycje CTRL + C
Wklej skopiowane pozycje CTRL + V
Wytnij zaznaczone pozycje CTRL + X
Usuń zaznaczone pozycje DEL
Przenieś zaznaczenie do góry CTRL + Strzałka do góry
Przenieś zaznaczenie na dół CTRL + Strzałka do dołu
Wcięcie CTRL + Strzałka w lewo
Akapit CTRL + Strzałka w prawo

Uwaga dla użytkowników Mac: użyj klawisza COMMAND zamiast CTRL.

Uwaga ogólna: w niektórych przypadkach oprócz klawisza F2 należy nacisnąć klawisz Fn.

pl/faq_shortcuts.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/17 11:22 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection