User Tools

Site Tools


pl:ui_toolbar

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Pasek Narzędzi

Otwiera strony:

Lista artykułów

  • Podgląd artykułów z listy artykułów: dwukrotne kliknięcie przenosi użytkownika do zakładki właściwości
  • Powrót z zakładki właściwości i widoku artykułu do listy artykułów: należy kliknąć przycisk Lista Artykułów na dole okna aplikacji pCon.basket Online
pl/ui_toolbar.txt · Last modified: 2021/06/11 14:57 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection