User Tools

Site Tools


pl:articles_update

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Aktualizacja Artykułów


Ikona po lewej stronie artykułu wskazuje, czy informacje o artykule są aktualne:

Icon Name Background
Up to date Aktualne The article and its configuration are supported. Prices and texts are up to date. Prices and texts are up to date.
Updateable Aktualizowane Artykuły i konfiguracje są obsługiwane przez aktualne dane. Ceny i teksty nie zostały jeszcze zaktualizowane.
Migratable Możliwa Migracja TArtykuł posiada aktualne dane produktu. Konfiguracja nie jest obsługiwana.
Niezweryfikowane Nie ustalono, czy artykuł zawiera aktualne dane.
Invalid Nieaktualne Pozycja nie jest już dostępna w ramach bieżących danych.

Aby zaktualizować więcej niż jeden artykuł naraz, użyj przycisku Aktualizuj Artykuły:

 1. Użyj wielokrotnego wyboru, aby wybrać żądane artykuły z listy artykułów.
 2. Kliknij Aktualizuj Artykuły w menu z trzema kropkami nad listą artykułów.

Dlaczego warto aktualizować artykuły?

Aktualizacja artykułów pozwala na porównanie danych artykułów. Na przykład, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w starym projekcie i chcesz wcześniej sprawdzić, czy uwzględnione elementy są nadal dostępne, możesz użyć opcji aktualizacji.

Możesz także użyć aktualizacji jeśli chcesz zaoferować wcześniej utworzony projekt z aktualnymi cenami i nowymi opcjami konfiguracji.

Gdy tylko zmienisz właściwość artykułu, dane artykułu zostaną automatycznie zaktualizowane.

Zmiany w obliczeniach i treści artykułów nie zostaną nadpisane przez aktualizację.

View and change the price date for articles

Once you have selected an article, you can read its price date of an article in the product information window at the right side of the pCon.basket.

You change the price date as follows:

 1. Right-click on one or more selected articles in the article list on the left.
 2. The context menu opens. Click Update articles.
 3. The dialog Update articles opens, where you have the following options:
  • Saved date: Update uses the price date saved on the article.
  • Today's date: Update uses today's date as the price date.
  • Date: Enter a date
 4. If you select today's date or a free date, please specify in the dialog whether you want to Update the default price date of the project.
 5. Click OK to update the article with the set price date.
pl/articles_update.txt · Last modified: 2023/02/14 15:08 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection