User Tools

Site Tools


pl:report

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Raport

Aby dostosować szablon PDF do listy artykułów, kliknij zakładkę Raport na górnym pasku narzędzi. Na stronie raportu możesz zdefiniować zawartość i strukturę gotowej oferty.

In pCon.basket PRO and in the Integration edition, określić układ i widoczność tekstów - które teksty mają być wyświetlane jako pozycje główne, czy mają być wyświetlane podpozycje i w jakim stopniu wyszczególnienia, oraz w jaki sposób wyświetlane są ceny, rabaty i dopłaty.

In the CE edition you can define whether taxes will be displayed in the PDF file.

Zapisz jako domyślny:

Możesz zapisać ustawienia szablonu, klikając ikonę zapisu Save po prawej stronie tekstu. Będą one używane w przyszłych ofertach.

Download Report/Wyślij raport:

You can either download the completed report or send it via e-mail.

  • Download report: Click on Download Report at the lower left corner of the Report page. This will open a new browser window with a PDF page containing the offer. In the upper right corner you will find a download button, which you can use to save the form locally.
  • • Send report: Click the downward pointing arrow to the right of the Download Form button. The Send Report button appears. Clicking it will open a new email in your mail program with a share link to the offer PDF. You can send this to the recipients of your choice.
pl/report.txt · Last modified: 2021/06/11 14:53 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection