Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:ui_settings

Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji znajdują się po lewej stronie panelu głównego (Menu).

Ogólne

Domyślnie aplikacja korzysta z języka przeglądarki. Wersję językową ustawimy w Menu Głównym > Ustawienia > Ogólne > Język Aplikacji Dane Tytułowe.

Uwaga: W razie potrzeby możliwe jest ustawienie innych języków dla interfejsu aplikacji i dokumentu wyceny. Język Wyceny możliwy jest do zmiany w kolejnej opcji Ustawień w zakładce Oferta > Domyślny Język Wyceny.

W zakładce Ogólne, możliwe jest ustawienie Jednostek Długości. Określenie jednostki przydaje się do wymiarowania, wyświetlania wymiarów w edytorze właściwości i prawidłowej interpretacji wymiarów artykułów zgodnie ze specyfikacją.

Zaznaczenie Trybu zgodności dla projekcji 3D rozwiązuje problemy z graficzną prezentacją 3D artykułów, jak również przyspiesza przetwarzanie danych. By włączyć tę opcję należy zaznaczyć pole obok trybu zgodności, kliknąć OK, wyjść z aplikacji i uruchomić ją ponownie.

Oferta

Domyślny Język Oferty

W tym miejscu definiujemy Domyślny Język Wyceny. Klikając w ikonę pióra po prawej stronie otwieramy menu z wyborem Języka Podstawowego dla danych artykułów w przyszłych projektach.

Ponadto można zdefiniować do trzech Języków Zastępczych. W przypadku, gdy Twój Język Podstawowy nie jest dostępny w odniesieniu do danych producenta, z którymi pracujesz, dane w Twoich projektach będą wyświetlane w jednym z tych języków rezerwowych.

Jeśli nie wybrano ręcznie żadnego domyślnego języka wyceny, język dokumentu jest automatycznie definiowany przez język aplikacji.

Uwaga: Nowy Język Wyceny zacznie obowiązywać dopiero w następnym projekcie. Język Wyceny dla bieżącego projektu można zmienić oddzielnie w <danych tytułowych> oferty.

Domyślna Data Ważności Oferty

Określ Domyślną Ważność Wyceny. Użyj rozwijanego menu po prawej stronie pola Ważności Wyceny, aby zdefiniować jednostkę (dni, tygodnie, miesiące, lub lata).

Uwaga: Nowa Domyślna Ważność Wyceny zacznie obowiązywać dopiero w kolejnym tworzonym projekcie. Wartość można zmienić oddzielnie dla pojedynczego projektu w danych tytułowych projektu.

Usuń Pozycje

W zakładce Wyceny możesz ponadto zdecydować, czy przed usunięciem artykułów, program zapyta o zasadności operacji.

Zakładka Moje Niestandardowe Katalogi (pCon.basket PRO)

Odwiedź stronę Niestandardowych Ustawień Katalogu, aby dowiedzieć się, jak utworzyć katalog zdefiniowany przez użytkownika (wersja PRO pCon.basket).

Zakładka Warunki Cenowe (pCon.basket PRO i Integration)

W zakładce Warunki Cenowe można ustawić rabaty dla poszczególnych producentów, lub katalogów. Rabaty można ustawić dla pojedynczego producenta, lub po wybraniu producenta dla konkretnej serii produktów. Możliwe jest również przypisanie różnych wartości rabatu dla różnych produktów.

Dodaj Warunki Cenowe

Użyj przycisku „+”, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz wybrać producenta, lub serię produktów. Następnie określ rabat od ceny zakupu i/lub sprzedaży i potwierdź przyciskiem Zastosuj.

Zdefiniuj Dopłaty

Ustaw dopłaty do cen, klikając przycisk „-” przed wartością procentową. Wprowadzona wartość procentowa jest naliczana jako dopłata.

Uwaga: Dopłaty i Rabaty „nie sumują się”. Jeśli ustawisz rabat globalny dla producenta i inny rabat dla wybranej linii produktów tego producenta, wartości te nie zostaną zsumowane.

Informacje o dokumencie

Informacje o dokumencie znajdują się w menu po lewej stronie menu pCon.basket. Dane odnoszą się do aktualnie aktywnego projektu i zawierają:

  • Listę pozycji według rodzaju i numeru artykułów
  • Przegląd producentów
  • Liczbę artykułów danego producenta

Jeżeli uwzględniono:

  • Łączną wagę netto produktów
  • Łączny wolumen produktów
pl/ui_settings.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/17 11:43 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection