Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:ui_settings

Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji znajdują się po lewej stronie panelu głównego (Menu).

Ogólne

Domyślnie aplikacja korzysta z języka przeglądarki. Wersję językową ustawimy w Menu Głównym > Ustawienia > Ogólne > Język Aplikacji Dane Tytułowe.

Uwaga: W razie potrzeby możliwe jest ustawienie innych języków dla interfejsu aplikacji i dokumentu wyceny. Język Wyceny możliwy jest do zmiany w kolejnej opcji Ustawień w zakładce Oferta > Domyślny Język Wyceny.

W zakładce Ogólne, możliwe jest ustawienie Jednostek Długości. Określenie jednostki przydaje się do wymiarowania, wyświetlania wymiarów w edytorze właściwości i prawidłowej interpretacji wymiarów artykułów zgodnie ze specyfikacją.

Zaznaczenie Trybu zgodności dla projekcji 3D rozwiązuje problemy z graficzną prezentacją 3D artykułów, jak również przyspiesza przetwarzanie danych. By włączyć tę opcję należy zaznaczyć pole obok trybu zgodności, kliknąć OK, wyjść z aplikacji i uruchomić ją ponownie.

Oferta

Domyślny Język Oferty

W tym miejscu definiujemy Domyślny Język Wyceny. Klikając w ikonę pióra po prawej stronie otwieramy menu z wyborem Języka Podstawowego dla danych artykułów w przyszłych projektach.

Ponadto można zdefiniować do trzech Języków Zastępczych. W przypadku, gdy Twój Język Podstawowy nie jest dostępny w odniesieniu do danych producenta, z którymi pracujesz, dane w Twoich projektach będą wyświetlane w jednym z tych języków rezerwowych.

Jeśli nie wybrano ręcznie żadnego domyślnego języka wyceny, język dokumentu jest automatycznie definiowany przez język aplikacji.

Uwaga: Nowy Język Wyceny zacznie obowiązywać dopiero w następnym projekcie. Język Wyceny dla bieżącego projektu można zmienić oddzielnie w <danych tytułowych> oferty.

Domyślna Data Ważności Oferty

Określ Domyślną Ważność Wyceny. Użyj rozwijanego menu po prawej stronie pola Ważności Wyceny, aby zdefiniować jednostkę (dni, tygodnie, miesiące, lub lata).

Uwaga: Nowa Domyślna Ważność Wyceny zacznie obowiązywać dopiero w kolejnym tworzonym projekcie. Wartość można zmienić oddzielnie dla pojedynczego projektu w danych tytułowych projektu.

Usuń Pozycje

W zakładce Wyceny możesz ponadto zdecydować, czy przed usunięciem artykułów, program zapyta o zasadności operacji.

Zakładka Moje Niestandardowe Katalogi (pCon.basket PRO)

Odwiedź stronę Niestandardowych Ustawień Katalogu, aby dowiedzieć się, jak utworzyć katalog zdefiniowany przez użytkownika (wersja PRO pCon.basket).

Informacje o dokumencie

Informacje o dokumencie znajdują się w menu po lewej stronie menu pCon.basket. Dane odnoszą się do aktualnie aktywnego projektu i zawierają:

  • Listę pozycji według rodzaju i numeru artykułów
  • Przegląd producentów
  • Liczbę artykułów danego producenta

Jeżeli uwzględniono:

  • Łączną wagę netto produktów
  • Łączny wolumen produktów
pl/ui_settings.txt · ostatnio zmienione: 2024/06/03 15:03 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection