User Tools

Site Tools


pl:articles_selector

Selektor Artykułów

W lewym dolnym rogu pCon.basket Online znajdziesz Selektor Artykułów (Icon Article Selector). Tutaj możesz zdefiniować kilka filtrów, aby znaleźć elementy na liście artykułów:

Filtr Szczegóły
Folder Wybierz folder, w którym znajdują się wyszukiwane elementy.
Producent Wybierz producenta.
Series Wybierz jedną z używanych serii. Rekord zostanie wstępnie przefiltrowany, jeśli wybrałeś już producenta.
Numer Artykłu Filtruj według numeru lub części numeru artykułu. Użyj rozszerzenia aby wybrać wariant numeru artykułu, który chcesz wyszukać:

Częściowy numer artykułu
Wyrażenie regularne
Tekst Artykułu Wyszukiwanie części tekstu artykułu. Użyj rozszerzenia, aby wybrać teksty, które chcesz odfiltrować:

Krótki tekst
Długi tekst
Pozostałe inne teksty

Po wprowadzeniu szukanej frazy, użyj jednego z trzech przycisków u dołu okna dialogowego, aby:

  • Wybierać artykuł (y) z listy artykułów
  • Dodać artykuł (y) do istniejącego zaznaczenia
  • Usunąć artykuł (y) z istniejącego wyboru
pl/articles_selector.txt · Last modified: 2021/06/18 14:33 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection