User Tools

Site Tools


pl:articles_configure

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Konfiguruj/edytuj artykuły


There are different ways to edit or configure an article from your article list. The following table provides an overview:

Co? Gdzie? Jak?
Aktywna pozycja Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście artykułów. Zamiast pełnej listy artykułów wyświetlane są poszczególne pozycje. W zależności od wyboru z podglądem obrazu, informacjami o produkcie, właściwościami …
Edycja artykułu Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Article properties of configurable articles are arranged by category and are changed following selection.
For user articles, set articles and folders, enter a description in this view.
Widok z kamery (artykuł) Widok 3D jest wyświetlany na środku pCon.basket Online po otwarciu artykułu. Więcej opcji: menu z 3 kropkami w prawym górnym rogu widoku. Powiększ lub obróć, aby zmienić widok.

Menu 3 kropki:

Pokaż wymiary

Change Camera View (standard 2D views/orthographic view/perspective view)

Przypisz widok z kamery dla listy artykułów

Edytuj obraz listy artykułów (skopiuj do zewnętrznego przetwarzania lub załaduj z lokalnego katalogu).
Obraz (zestaw artykuł, artykuł użytkownika, folder, tekst) Symbol zastępczy dla podglądu będzie wyświetlany na środku po otwarciu pozycji. Kliknij, aby wstawić obraz z katalogu lokalnego.
Offer texts (PRO and Integration edition) Select position and click Properties at the lower edge of pCon.basket Online. Enter or edit customer short text, customer long text, customer variant text, etc. at the right side of the of the article view.

Click the button to copy the manufacturer texts into the offer text fields.

Offer texts are saved automatically. They are taken into account for the PDF export.

Click to show if the respective text will be submitted with the offer or order.

Za pomocą przycisków nad listą artykułów można wykonać następujące kroki dla wybranych pozycji:

 • Usunąć
 • Przyciąć
 • Kopiować
 • Wkleić ze schowka
 • W menu skrótowym:
  • Rename (PRO and Integration edition)
  • Oznaczyć pozycje jako alternatywne (PRO and Integration edition)
  • Konwertować na artykuły użytkownika - Article number automatically receives a prefix, in the standard case “Special” (PRO and Integration edition)
  • Konwertować na zestaw artykułów (PRO and Integration edition)
  • Wyłączyć artykuł z zestawu (PRO and Integration edition)
  • Aktualizować
  • Połączyć artykuły (PRO and Integration edition)
  • Przesunąć: Submenu with the options move up, move down, indent or out (alternatively: CTRL + arrow keys).

Edit positions via context menu

The features listed above can also be accessed in the context menu: Click the right mouse button in the article tree area to open the context menu.

In addition, these options are available in the context menu:

 • Collapse all: Hide subarticles
 • Expand all: Show subarticles

pCon.basket PRO and integration edition: Edit user articles

User articles are inserted into your by clicking User Article in the Article List. Articles from your user-defined catalog (pCon.basket PRO) are also inserted as manual items.

You can assign an article image, manufacturer and series ID, article number and article texts to user articles. If required, it is possible to enter the purchase price and sales price for user articles in different currencies.

pl/articles_configure.txt · Last modified: 2021/06/11 14:58 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection