Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:articles_configure

Konfiguruj /edytuj artykuły


Istnieje wiele sposobów edytowania i konfigurowania artykułu z listy artykułów. Poniższa tabela zawiera przegląd:

Co? Gdzie? Jak?
Aktywna pozycja Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście artykułów. Zamiast pełnej listy artykułów wyświetlane są poszczególne pozycje. W zależności od wyboru z podglądem obrazu, informacjami o produkcie, lub właściwościami.
Edycja artykułu Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Właściwości artykułów konfigurowalnych są uporządkowane według kategorii i zmieniają się po dokonaniu wyboru.
W przypadku artykułów użytkownika, zestawów artykułów i folderów wprowadź opis w tym widoku.
Edycja Artykułu Użytkownika (pCon.basket PRO i Integration) Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Przypisz ręcznie zdjęcie artykułu, ID producenta, oraz identyfikator serii, numer artykułu i teksty artykułów.

Opcjonalnie wprowadź cenę zakupu i cenę sprzedaży artykułów użytkownika w różnych walutach

Wprowadź opis
Edycja folderów (pCon.basket PRO i Integration) Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Pokaż sumy częściowe

Pokaż obrazy o pełnej szerokości w raporcie

Wprowadź opisy
Edycja zestawu artykułów (pCon.basket PRO i Integration) Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Pokaż, lub ukryj podpozycje w raporcie

Pokaż w raporcie

Obrazy o pełnej szerokości Wprowadź opisy
Edycja pozycji tekstu (pCon.basket PRO i Integration) Wybierz pozycję i kliknij Właściwości u dołu pCon.basket Online. Wprowadź krótki, długi i dodatkowy tekst
Zrzut ekranu Ikona aparatu w prawym górnym rogu widoku artykułu. Utwórz zrzut ekranu z bieżącego widoku artykułu.
Pobieranie modelu CAD Menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu widoku artykułu  Pobierz model CAD Pobierz model CAD w bieżącej konfiguracji.
Formaty plików:

- 3DS
- DWG 3D
- FBX
- GLB
- USDZ
Widok z kamery (artykuł) Widok 3D jest wyświetlany na środku pCon.basket Online po otwarciu artykułu. Więcej opcji: menu z 3 kropkami w prawym górnym rogu widoku. Powiększ lub obróć, aby zmienić widok. Menu 3 kropki: Pokaż wymiary, Zmień Kamerę ( widok 2D/ rzut ortograficzny/ perspektywa), Przypisz widok z kamery dla listy artykułów.
Obraz: Artykuł (wszystkie edycje pCon.basket). Ustaw artykuł, artykuł użytkownika, folder, tekst (edycje PRO i Integration) Okno dialogowe Właściwości, sekcja dot. obrazu. Kliknij ikonę w obszarze „Niestandardowy Obraz Listy Artykułów”, aby wstawić własny obraz z lokalnych katalogów. Obraz ten zastąpi obraz wybranej pozycji na liście artykułów. Kliknij ikonę w obszarze Dodatkowych Obrazów, aby przesłać kolejne zdjęcia listy artykułów dla bieżącej pozycji. Można użyć plików graficznych w formacie PNG, JPG lub JPEG. Można przesłać maksymalnie dziesięć dodatkowych obrazów. Obrazy znajdujące się w obszarze „Dodatkowe Obrazy” (np. zrzuty ekranu utworzone z widoku artykułu) można zdefiniować jako Niestandardowy Obraz Listy Artykułów, przeciągając je na ten obszar. Spowoduje to zdefiniowanie ich jako głównego obrazu dla listy artykułów.
Teksty (edycje PRO i Integration) Wybierz pozycję i kliknij „Właściwości” w dolnej części interface pCon.basket Online. Wprowadź lub edytuj krótki lub długi opis, oraz tekst wariantu itp. po prawej stronie widoku artykułu.

Kliknij w przycisk by skopiować informacje od producenta do pól tekstowych oferty.

Informacje są zapisywane automatycznie. Dane uwzględniane są przy eksporcie PDF.

Za pomocą przycisków nad listą artykułów można wykonać następujące kroki dla wybranych pozycji:

 • Usunąć
 • Przyciąć
 • Kopiować
 • Wkleić ze schowka
 • W menu skrótowym:
  • Zmień nazwę (wersja PRO i Integration)
  • Oznaczyć pozycje jako alternatywne (wersja PRO i Integration)
  • Oznaczyć pozycje jako opcjonalne (wersja PRO i Integration)
  • Usunąć oznaczenia: Artykuły nie będą dłużej zaznaczone jako alternatywne, lub opcjonalne (wersja PRO i Integration)
  • Konwertować na artykuły użytkownika - Numer artykułu automatycznie zyskuje prefiks (wersja PRO i Integration)
  • Konwertować w zestaw artykułów (wersja PRO i Integration)
  • Rozdzielić zestaw artykułów (wersja PRO i Integration)
  • Aktualizować
  • Połączyć artykuły (wersja PRO i Integration)
  • Przesunąć:Podmenu z opcjami przesuń w górę, w dół (alternatywnie: CTRL + klawisze strzałek) – więcej informacji na temat przenoszenia artykułów znajdziesz w: Struktura listy artykułów

Alternatywne i opcjonalne artykuły | Samouczek pCon.basket

Jeśli są używane prawidłowo, alternatywne i opcjonalne artykuły są użytecznym rozszerzeniem oferty. W tym filmie pokazujemy, jak oznaczyć artykuły lub grupy artykułów jako alternatywne lub opcjonalne i dać klientowi więcej możliwości wyboru.
pcon.basket_thumbnail_article_image_en.jpg
Wizualne zaokrąglanie ofert za pomocą obrazów artykułów | Samouczek pCon.basket

W tym filmie pokażemy, jak sprawić, by oferty były atrakcyjne wizualnie dzięki obrazom.

Edytuj pozycję korzystając z menu kontekstowego

Funkcje wymienione powyżej są również dostępne w menu kontekstowym: Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze struktury artykułów, aby otworzyć menu kontekstowe.

Dodatkowo w menu kontekstowym dostępne są następujące opcje:

 • Zwiń wszystko: Ukryj artykuły podrzędne
 • Rozwiń wszystko: Pokaż artykuły podrzędne
pl/articles_configure.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/18 13:38 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection