Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:articles_structure

Struktura listy artykułów

Uporządkuj listę artykułów korzystając z poniższych opcji:

Opcje Szczegóły
Artykuł Pozycja z danymi producenta i artykułu, oraz reprezentacją graficzną.
Folder (wersje: PRO i Integration) Poszczególne pozycje mogą być organizowane w foldery by np. wyróżnić strefy pomieszczenia, lub dokonać podziału z uwagi na funkcje mebli.
Artykuł Użytkownika (wersje: PRO i Integration) Artykuły bez konkretnych danych producenta i artykułu, dodane przez użytkownika.

Artykuły użytkownika są wstawiane do Dokumentu, poprzez kliknięcie opcji Artykuł Użytkownika. Artykuły z katalogu zdefiniowanego przez użytkownika (pCon.basket PRO) są również wstawiane jako artykuły ręczne.
Zestaw Artykułów (wersje: PRO i Integration) Połączenie kilku artykułów w jedną pozycję. Dodaj manualnie informacje o producencie, serii, opis artykułu, ilość i inne treści. Cena zestawu jest automatycznie obliczana na podstawie zawartych w nim artykułów (z uwzględnieniem ilości i rabatów).
Elementy podrzędne można ukryć w raporcie.
Tekst (wersje: PRO i Integration) Struktura listy z dodatkowymi informacjami.
 • Wybór wielokrotny: CTRL + kliknięcie w żądane pozycje
 • Przeciągnij i upuść: kliknij i przytrzymaj wybrane pozycje i przejdź do nowej lokalizacji na liście, przesuwając mysz

Niebieskie znaczniki na liście artykułów pokazują orientację pozycji podczas przeciągania i upuszczania.

 • Niebieska linia poniżej: artykuł jest wstawiany pod pozycją
 • Niebieska linia powyżej: artykuł jest wstawiany nad pozycją
 • Niebieskie nawiasy: artykuł został wstawiony jako podpozycja

Ruchome pozycje

Możesz edytować pozycje i bieżąco porządkować listę artykułów. Przesuwając produkty, można zdefiniować pozycje jako podpozycje innych artykułów. Artykuły można dodawać do folderów lub zestawów artykułów.

W celu zdefiniowania podpozycji. lub zawartości folderu jako samodzielnej pozycji, przenieś obiekt na najwyższy poziom drzewa artykułów. W celu zmiany struktury artykułów - zaznacz, przeciągnij i upuść wybrane pozycje widoczne po lewej stronie listy artykułów.

 • Wybór wielokrotny: CTRL + wybór artykułów
 • Drag&Drop: kliknij i przytrzymaj wybrane pozycje; przejdź do nowej lokalizacji na liście, przesuwając mysz

Poniżej wybrane funkcje:

Przesuwanie wybranych pozycji w górę, lub w dół na liście artykułów:

 • poprzez metodę przeciągnij i upuść
 • Menu z trzema kropkami: Przenieś > Kliknij i wybierz opcję Góra/Dół
 • Menu kontekstowe (kliknij prawym przyciskiem myszy w strukturę artykułów: Przenieś > Kliknij Góra/Dół)
 • CTRL + Kursor w górę/kursor w dół

Zwiększ, lub zmniejsz wcięcie dla wybranych pozycji na liście artykułów:

 • Menu z trzema kropkami: Przesuń > Kliknij Wcięcie/Wysunięcie
 • Menu kontekstowe (kliknij prawym przyciskiem myszy na drzewie artykułów: Przenieś > Kliknij Wcięcie/Wysunięcie)
 • CTRL + Kursor w lewo/kursor w prawo

Niebieskie znaczniki na liście artykułów ułatwiają prawidłową orientację i rozmieszczenie artykułów podczas przeciągania i upuszczania.

 • Niebieska linia poniżej: artykuł jest wstawiany pod wybraną pozycją
 • Niebieska linia powyżej: artykuł jest wstawiany nad wybraną pozycją
 • Niebieskie nawiasy: Artykuł zostanie dodany jako podpozycja

Edycja folderów

Do folderów można dodawać podglądy, które są wyświetlane w Raporcie, wraz z ich lokalizacją.

 1. Aby zdefiniować obraz folderu, wybierz folder w strukturze artykułów.
 2. Otwórz kartę Właściwości> Obrazy
 3. Kliknij w Niestandardowy Obraz Listy Artykułów, aby przesłać plik obrazu z lokalnych katalogów. Potwierdź klikając przycisk Otwórz. Możesz też przeciągnąć i upuścić obraz z dysku na symbol obrazu.
 4. W razie potrzeby wybierz kilka dodatkowych obrazów do folderu w sekcji Dodatkowe Zdjęcia, korzystając z tej samej procedury.

Pliki graficzne muszą być zapisane w formacie PNG, JPG lub JPEG.

Zmień rozmiar obrazu folderu za pomocą właściwości folderu: Właściwości u dołu podglądu folderów na liście artykułów > Opcja: Pokaż Obraz o Pełnej Szerokości (tylko Raport).

pl/articles_structure.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/17 13:29 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection