User Tools

Site Tools


pl:articles_structure

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Structura Listy Artykułów

Uporządkuj listę artykułów korzystając z poniższych opcji:

Opcje Szczegóły
Artykuł Pozycja z danymi producenta i artykułu oraz reprezentacją graficzną.
Folder (PRO and Integration edition) Poszczególne pozycje mogą być organizowane w folder by np. wyróżnić strefy pomieszczenia lub dokonać podziału z uwagi na funkcje mebli.
Artykuł Użytkownika (PRO and Integration edition) Artykuły bez konkretnych danych producenta i artykułu, dodane przez użytkownika.
Zestaw Artykułów (PRO and Integration edition) Połączenie kilku artykułów w jedną pozycję. Dodaj manualnie informacje o producencie, serii, opisie artykułu, ilości i treści. Cena zestawu jest automatycznie obliczana na podstawie zawartych w nim artykułów (z uwzględnieniem ilości i rabatów).
Elementy podrzędne można ukryć w raporcie.
Tekst (PRO and Integration edition) Struktura listy z dodatkowymi informacjami.
  • Wybór wielokrotny: CTRL + kliknięcie w żądane pozycje
  • Przeciągnij i upuść: kliknij i przytrzymaj wybrane pozycje i przejdź do nowej lokalizacji na liście, przesuwając mysz

Niebieskie znaczniki na liście artykułów pokazują orientację pozycji podczas przeciągania i upuszczania.

  • Niebieska linia poniżej: artykuł jest wstawiany pod pozycją
  • Niebieska linia powyżej: artykuł jest wstawiany nad pozycją
  • Niebieskie nawiasy: artykuł został wstawiony jako podpozycja
pl/articles_structure.txt · Last modified: 2021/06/11 11:30 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection