User Tools

Site Tools


pl:articles_information

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Informacje o Produkcie

Po prawej stronie okna aplikacji pCon.basket Online znajduje się kara produktu, która dostarcza informacji sprzedażowych na temat wybranej pozycji. Znajdują się na niej wszystkie dane udostępnione przez producenta, takie jak: informacje tekstowe, broszury instrukcje, zdjęcia produktu, dane kontaktowe itp.

Informacje można kopiować lub zapisywać lokalnie.

Use images from the product information in the article list: Drag&drop an image from the product information onto the image in the image column of the article list that you want to replace.

Aby pokazać lub ukryć okno Informacji o Produkcie, użyj przycisku w prawym górnym rogu pCon.basket Online (Informacje o Produkcie).

pl/articles_information.txt · Last modified: 2021/06/11 14:09 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection