Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:calculation_articles

Wycena artykułu (wersja PRO i Integration)

Otwórz edycję ceny artykułu, wybierając artykuł i klikając wycenę u dołu okna pCon.basket Online. Możliwa jest zmiana ilości i ceny artykułu, oraz definiowanie procentowych rabatów i dopłat (patrz Wycena).

Na stronie wyceny artykułów można również wprowadzić zniżki, lub dopłaty. To, czy ma zostać zdefiniowana dopłata, czy rabat, jest określane za pomocą okrągłego przycisku bezpośrednio w wierszu. Kliknięcie na interaktor powoduje zmianę wyglądu i funkcji.

  • Ikona plusa oznacza dopłatę.
  • Rabat jest definiowany jako ikona minus.

W razie potrzeby wstaw dodatkowe wiersze dla rabatów lub dopłat: Kliknij ikonę [Ikona] Plus w lewym górnym rogu tabeli i wybierz rabat procentowy, lub wartość bezwzględną z rozwijanego menu. Wstawione wiersze obliczeń, można ponownie usunąć bezpośrednio w wierszu tabeli.

Wszystkie wartości zapisane na niebiesko są edytowalne, podobnie jak wszystkie nazwy zapisane na niebiesko.

Uwaga: Jeśli potwierdzisz swoje wpisy za pomocą klawisza Enter, automatycznie przejdziesz do następnego pola.

Ukryte Rabaty

Za pomocą wierszy Rabat procentowy i Rabat bezwzględny w tabeli Sprzedaż definiujemy ukryty rabat, lub dopłatę za artykuł. Warunki te nie są wyświetlane w kalkulacji ceny w raporcie. Zamiast tego określają podstawową cenę sprzedaży. Podstawowa cena sprzedaży jest bazą dla wszystkich innych marży i rabatów, które definiujemy w tabeli Sprzedaży — poniżej wiersza Wartość brutto. Są one wymienione w raporcie.

Zdefiniuj dodatek ECO (Francja):

Możesz zdefiniować podatek ekologiczny dla poszczególnych artykułów. W widoku artykułu przejdź do zakładki Właściwości i w odpowiednich polach wprowadź wagę netto i podatek ekologiczny. Nie jest konieczne wcześniejsze przekonwertowanie artykułów na artykuły użytkownika.

Raport jest tworzony w standardowym formacie.

W pCon.basket PRO możliwe jest też użycie spersonalizowanego raportu, w zależności od odpowiedniej organizacji pCon.login. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem handlowym pCon.

,
pl/calculation_articles.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/13 12:55 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection