User Tools

Site Tools


pl:calculation_articles

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Wycena Artykułu (PRO and Integration edition)

Otwórz edycję ceny artykułu, wybierając artykuł i klikając wycenę u dołu okna pCon.basket Online. Możliwa jest zmiana ilości i ceny artykułu oraz definiowanie procentowych rabatów i dopłat (patrz Wycena).

Na stronie wyceny artykułów można również wprowadzić zniżki lub dopłaty. To, czy ma zostać zdefiniowana dopłata, czy rabat, jest określane za pomocą okrągłego przycisku bezpośrednio w wierszu. Kliknięcie na nią zmienia wygląd i funkcje.

  • Ikona plusa oznacza dopłatę.
  • Rabat jest definiowany jako ikona minus.

Wszystkie wartości zapisane na niebiesko są edytowalne, podobnie jak wszystkie nazwy zapisane na niebiesko.

Uwaga: Jeśli potwierdzisz swoje wpisy za pomocą klawisza Enter, automatycznie przejdziesz do następnego pola.

Define Ecotax (for the French market):

You can change the Ecotax for individual articles. In the article view, switch to the Properties tab and enter net weight and Ecotax in the input fields on the right. It is not necessary to convert your articles to user articles beforehand.

,
pl/calculation_articles.txt · Last modified: 2021/06/11 14:42 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection