Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:export_order

Eksport i zamówienie

Ofertę można wyeksportować poprzez menu główne po lewej stronie interface pCon.basket Online. Kliknięcie opcji Eksport otworzy dodatkowe menu. Można wybrać jedną z następujących opcji eksportu:

 • Lista artykułów - plik Excel
 • Projekt jako Archiwum CSV
 • Lista Artykułów w formacie CSV
 • Plik OBK (do dalszego przetwarzania w desktopowej wersji pCon.basket)
 • Plik OBX (lista artykułów pCon dla innych aplikacji pCon)
 • Zamówienie (OEX)

Projekt jako Archiwum CSV

Eksport archiwum ZIP zawieraj następujące pliki:

 • Lista_Artykułów.csv
 • Kalkulacja_Tytułowa.csv
 • Dane_Tytułowe.csv

Pliki są zgodne ze strukturą i zawartością arkuszy podczas eksportu Excel.

Lista Artykułów jako CSV Export

Tylko lista artykułów jest generowana jako plik CSV. Struktura i zawartość są takie same jak w arkuszu listy artykułów w Excel.

Eksport OBX w wersjach pCon.basket Pro i Integration

Obok całego projektu, możliwy jest eksport wybranych elementów:

 1. Wskaż na liście artykułów pozycje przewidziane do eksportu.
 2. Otwórz menu > Eksport > Lista Artykułów pCon (OBX).
 3. Opcje eksportu > Tylko wybrane.

Zamówienie OEX w wersjach pCon.basket Pro i Integration

W przypadku eksportu OEX zdecyduj, czy chcesz dołączyć obrazy artykułów:

 1. Otwórz menu > wybierz plik (OEX).
 2. W oknie dialogowym Zamówienia zaznacz opcję Eksportuj Obrazy Artykułów.
 3. Dokończ zamówienie.
Uwaga: Należy pamiętać, że eksportowanie obrazów artykułów może skutkować powstaniem dużych plików.
pl/export_order.txt · ostatnio zmienione: 2024/06/03 15:10 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection