Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:export_oex

pCon.basket PRO: Eksport do pliku OEX.

Wybór producentów do eksportu OEX

Jeśli projekt zawiera dane kilku producentów, po kliknięciu opcji Eksportuj > Zamówienie (OEX) otworzy się okno dialogowe. Okno dialogowe udostępnia następujące opcje:

  • Eksportować dane wszystkich producentów: Wszyscy producenci zostaną zapisani do pliku w celu wewnętrznego udostępniania i edytowania.
  • Wybrać jednego producenta do eksportu: Należy kliknąć odpowiednią nazwę/logo marki. Opcja dotyczy ofert i zamówień zewnętrznych.

W obu przypadkach potwierdź proces klikając w Zamówienie Danych.

Zamówienie

W tym miejscu definiujemy dane do zamówienia tj. jak adres główny, adres dostawy itp.

Decydujemy o eksporcie obrazów artykułów i rabatach do zakupu i sprzedaży. Uwaga: W zakładce Dane Zamówienia w oknie dialogowym Zamówienia znajdują się dwa pola:

Numer dostawcy i Numer klienta; należy wypełnić je podając:

  • Numer dostawcy: Twój wewnętrzny ID producenta
  • Numer klienta: wewnętrzny ID używany przez producenta

Przenieś adresy z danych tytułowych: Użyj opcji Duplikuj Adres, aby przenieść adresy z zakładek Klient/Osoba odpowiedzialna w danych tytułowych.

Zakończ proces: Kliknij Wyślij zamówienie lub Pobierz zamówienie.

pl/export_oex.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/17 13:48 przez fbeetz

Narzędzia stronyLegal Notice and Data Protection