User Tools

Site Tools


cz:articles_configure

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Konfigurace/úprava artiklů


There are different ways to edit or configure an article from your article list. The following table provides an overview:

Co? Kde? Jak?
Otevřená položka Poklepáním na položku v seznamu artiklů. Namísto úplného seznamu artiklů se zobrazí jednotlivé položky. V závislosti na typu položky: s náhledem obrázku, informacemi o výrobku, vlastnosti…
Upravit artikl Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. Vlastnosti konfigurovatelných artiklů jsou uspořádány podle kategorií a po výběru se mění. U artiklů uživatele nastavte ručně položky a složky, zadejte do tohoto zobrazení popisků.
Pohled kamery (artikl) 3D pohled se zobrazí uprostřed pCon.basket Online po otevření vybraného artiklu. Další nastavení naleznete v menu - 3 tečky v pravém horním rohu zobrazeného pohledu. Menu ukryté pod třemi tečkami v pravém horním rohu vám nabízí tyto možnosti:

3 dots menu:

Zobrazit rozměry

Change Camera View (standard 2D views/orthographic view/perspective view)

Použití vybraného pohledu kamery v náhledu položky na seznamu artiklů

Úprava obrázku seznamu artiklů (kopírování pro externí zpracování nebo import ze složky na vašem počítači)
Obrázek (sada artiklů, artikl uživatele, složka, text) Po otevření položky se uprostřed zobrazí zástupný symbol pro náhled obrázku. Klepněte pro vložení obrázku ze složky na vašem počítači.
Offer texts (PRO and Integration edition) Select position and click Properties at the lower edge of pCon.basket Online. Enter or edit customer short text, customer long text, customer variant text, etc. at the right side of the of the article view.

Click the button to copy the manufacturer texts into the offer text fields.

Offer texts are saved automatically. They are taken into account for the PDF export.

Click to show if the respective text will be submitted with the offer or order.

Pomocí tlačítek nad seznamem artiklů jsou pro vybrané položky možné následující kroky:

 • Odstranit
 • Vyjmout
 • Kopírovat
 • Vložit ze schránky
 • V menu (3 tečky):
  • Rename (PRO and Integration edition)
  • Označit položku jako alternativu (PRO and Integration edition)
  • Převést na artikl uživatele - Article number automatically receives a prefix, in the standard case “Special” (PRO and Integration edition)
  • Převést na sadu artiklů (PRO and Integration edition)
  • Rozdělit sadu artiklů (PRO and Integration edition)
  • Update
  • Sloučit artikly (PRO and Integration edition)
  • Přesunout: Submenu with the options move up, move down, indent or out (alternatively: CTRL + arrow keys).

Edit positions via context menu

The features listed above can also be accessed in the context menu: Click the right mouse button in the article tree area to open the context menu.

In addition, these options are available in the context menu:

 • Collapse all: Hide subarticles
 • Expand all: Show subarticles

pCon.basket PRO and integration edition: Edit user articles

User articles are inserted into your by clicking User Article in the Article List. Articles from your user-defined catalog (pCon.basket PRO) are also inserted as manual items.

You can assign an article image, manufacturer and series ID, article number and article texts to user articles. If required, it is possible to enter the purchase price and sales price for user articles in different currencies.

cz/articles_configure.txt · Last modified: 2021/06/09 10:50 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection