User Tools

Site Tools


cz:articles_configure

Konfigurace/úprava artiklů

Existují různé způsoby, jak upravit nebo nakonfigurovat artikl ze seznamu artiklů. Následující tabulka poskytuje jejich přehled:

Co? Kde? Jak?
Otevřená položka Poklepáním na položku v seznamu artiklů. Namísto úplného seznamu artiklů se zobrazí jednotlivé položky. V závislosti na typu položky: s náhledem obrázku, informacemi o výrobku, vlastnosti…
Upravit artikl Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. Vlastnosti konfigurovatelných artiklů jsou uspořádány podle kategorií a po výběru se mění. U artiklů uživatele nastavte ručně položky a složky, zadejte do tohoto zobrazení popisků.
U uživatelských artiklů, akupin artiklů a složek zadejte v tomto zobrazení popis.
Úprava uživatelského artiklu (pCon.basket PRO a edice Integration) Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. - Ruční přiřazení obrázku artiklu, výrobce a ID série, čísla artiklu a textů artiklu.
- v případě potřeby zadat nákupní a prodejní cenu pro uživatelské artikly v různých měnách
- zadejte popis
Úprava složek (pCon.basket PRO a edice Integration) Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. - Zobrazit dílčí součet
- Zobrazení obrázků na celou šířku v sestavě
- Zadejte popis
Úprava nastavených artiklů (pCon.basket PRO a edice Integration) Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. - Zobrazení nebo skrytí dílčích pozic v sestavě
- Zobrazení obrázků na celou šířku v sestavě
- Zadejte popis
Úprava textových pozic (pCon.basket PRO a edice Integration) Vyberte položku a klikněte na Vlastnosti v dolní části pCon.basket Online. - Zadejte krátký text, dlouhý text a doplňkový text
Snímek obrazovky Ikona fotoaparátu v pravém horním rohu zobrazení artiklu. Vytvoření snímku obrazovky aktuálního zobrazení artiklu.

Pokud jsou rozměry aktivní, budou na snímku viditelné.

Snímek obrazovky bude uložen v části Další obrázky, karta Obrázek v dialogovém okně Vlastnosti.
Pohled kamery (artikl) 3D pohled se zobrazí uprostřed pCon.basket Online po otevření vybraného artiklu. Další nastavení naleznete v menu - 3 tečky v pravém horním rohu zobrazeného pohledu. Menu ukryté pod třemi tečkami v pravém horním rohu vám nabízí tyto možnosti:

3 dots menu:

Zobrazit rozměry

Změna pohledu kamery (standardní 2D pohled/ortografický pohled/perspektivní pohled)

Použití vybraného pohledu kamery v náhledu položky na seznamu artiklů
Stáhnout model CAD Nabídka se třemi tečkami v pravém horním rohu zobrazení artiklu > Stáhnout CAD-model Stáhněte si model CAD aktuální konfigurace. Formáty souborů:
- 3DS
- DWG 3D
- FBX
- GLB
- USDZ
Obrázek: Artikl (všechna vydání) Nastavit artikl, uživatelský artikl, složku, text (edice PRO a Integration) Dialogové okno Vlastnosti, karta Obrázky Kliknutím na zástupný symbol v části Vlastní obrázek seznamu artiklů můžete vložit vlastní obrázek z místních adresářů. Tento obrázek nahradí poziční obrázek v seznamu artiklů.

Kliknutím na zástupný symbol v části Další obrázky můžete nahrát další obrázky seznamu artiklů pro aktuální pozici.

Lze použít soubory obrázků ve formátu PNG, JPG nebo JPEG. Lze nahrát až deset dalších obrázků.

Obrázky umístěné pod položkou Další obrázky (jako například snímky obrazovky vytvořené v zobrazení artiklu) lze definovat jako Vlastní obrázek seznamu artiklů jejich přetažením do této oblasti. Tím se definují jako primární obrázek seznamu artiklů.
Texty nabídek k jednotlivým artiklům (edice PRO a Integration) Vyberte pozici a klikněte na tlačítko Vlastnosti na spodním okraji okna pCon.basket Online. V pravé části zobrazení artiklu můžete zadat nebo upravit krátký text zákazníka, dlouhý text zákazníka, text varianty zákazníka atd.

Kliknutím na tlačítko [ ] zkopírujte texty výrobce do polí pro text nabídky.

Texty nabídky se automaticky uloží. Při exportu do formátu PDF se s nimi počítá.

Kliknutím na ikonu [ikona] zobrazíte, zda se příslušný text odešle s nabídkou nebo objednávkou.
Zobrazení hodnot vlastností Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu Konfigurace v dialogovém okně Vlastnosti. Klepněte na položku Režim zobrazení. Nastavení režimu zobrazení:
- Pouze text
- Pouze klíč
- Klíč a text

Pomocí tlačítek nad seznamem artiklů jsou pro vybrané položky možné následující kroky:

 • Odstranit
 • Vyjmout
 • Kopírovat
 • Vložit ze schránky
 • V menu (3 tečky):
  • Přejmenování (verze PRO a Integration)
  • Označení pozice jako alternativní (verze PRO a Integration)
  • Označení pozice jako volitelné (edice PRO a Integration)
  • Odstranění označení: Položka již nebude označena jako alternativní nebo volitelná (edice PRO a Integration).
  • Převod na uživatelské články - Číslo článku automaticky dostane předponu, ve standardním případě “Speciální” (edice PRO a Integration).
  • Převést na Nastavené články (verze PRO a Integration).
  • Rozdělení skupiny článků (verze PRO a Integration)
  • Aktualizace
  • Sloučení článků (verze PRO a Integration)
  • Rozpad artiklů: rozpad složených artiklů - příkaz nelze zrušit
  • Přesunout: Podnabídka s možnostmi přesunu nahoru, dolů, odsazení nebo ven (alternativně: CTRL + šipky) - více informací o přesunu článků najdete v části Struktura seznamu článků.
Tip: Další návody najdete na našem kanálu YouTube

Alternativní a volitelné artikly|pCon.basket Tutorial

V tomto videu vám ukážeme, jak umožnit vašim zákazníkům větší výběr pomocí alternativních a volitelných artiklů.
pcon.basket_thumbnail_article_image_en.jpg
Vizuální doplnění nabídek pomocí obrázků artiklů|pCon.basket Tutorialu

V tomto videu vám ukážeme, jak své nabídky vizuálně zatraktivnit pomocí obrázků.

Úprava pozic pomocí kontextové nabídky

Výše uvedené funkce jsou dostupné také v kontextové nabídce: Kontextovou nabídku otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši v oblasti stromu artiklů.

Kromě toho jsou v kontextové nabídce k dispozici tyto možnosti:

 • Sbalit vše: Skrýt podartikly
 • Rozbalit vše: Zobrazit podartikly
cz/articles_configure.txt · Last modified: 2023/11/02 10:23 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection