User Tools

Site Tools


cz:articles_selector

Výběr artiklu

V levém dolním rohu pCon.basket Online najdete Výběr artiklu (Icon Article Selector). Zde můžete nastavit několik filtrů pro usnadnění vyhledávání položek v aktuálním seznamu artiklů:

Filtr Popis
Složka Výsledky zobrazí položky, které jsou obsažené ve vybrané složce.
Výrobce Vyberte výrobce použitého v seznamu artiklů a zobrazí se vám pouze jeho produkty.
Série Vyberte jednu z použitých v projektu sérii. Pokud jste předem vybrali výrobce, zobrazí se vám k výběru předfiltrované série vybraného výrobce…
Číslo artiklu Filtruje podle čísla artiklu nebo části čísla artiklu. Pomocí menu (3 tečky) na pravém konci řádku vyberte, kterou variantu čísla artiklu chcete vyhledat:

Částečné číslo artiklu
Regulární výraz
Text artiklu Vyhledejte části textu artiklu. Pomocí menu (3 tečky) na pravém konci řádku vyberte všechny druhy textu, které chcete prohledávat:

Krátký text
Dlouhý text
Text varianty

Po zadání požadovaných filtrů v jednotlivých řádcích, použijte jedno ze tří tlačítek v dolní části dialogového okna:

  • Výběr položek v seznamu artiklů
  • Přidání artiklů do existujícího výběru
  • Odebrání artiklů z existujícího výběru
Tip: Další návody najdete na našem kanálu YouTube

Rychlé úpravy rozsáhlých seznamů artiklů pomocí funkce ARTICLE SELECTION | pCon.basket Tutorial

Pomocí výběru zboží je možné filtrovat seznam zboží podle různých kritérií, jako je výrobce, číslo zboží nebo text, a vybrat odpovídající položky. V tomto videu vám ukážeme, jak můžete při úpravách projektů ušetřit spoustu času.
cz/articles_selector.txt · Last modified: 2023/07/20 13:50 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection