User Tools

Site Tools


cz:ui_toolbar

Panel nástrojů

Z panelu nástrojů můžete otevřít následující podstránky:

Seznam artiklů

  • Otevřete poklepáním (dvojitým kliknutím) vybraný artikl ze seznamu a zobrazí se Vám k němu detaily
  • Pro návrat na seznam artiklů – klikněte na tlačítko Seznam artiklů ve spodní části stránky pCon.basket Online

pCon.basket PRO a Integration Edice: Režim prodejního místa

  • Vzhled a obsah uživatelského rozhraní můžete přizpůsobit prezentaci pro zákazníky pomocí přepínače POS v levém dolním rohu zobrazení projektu.
  • Pokud je aktivován režim POS (místo prodeje), karta Kalkulace na panelu nástrojů i karta Kalkulace produktu v seznamu produktů jsou šedé a nelze je otevřít.
  • Kromě toho se nezobrazí kalkulace nákupu a prodeje. Skryty budou také slevy, přirážky a marže. Zobrazí se pouze konečná cena vašich produktů.
cz/ui_toolbar.txt · Last modified: 2023/11/02 10:10 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection