User Tools

Site Tools


cz:faq_inconsistent

Nekonzistentní artikly

Pokud údaje o artiklu chybí nebo pokud je konfigurace artiklu problematická, bude artikl označen jako nekonzistentní.

V těchto případech se všechny textové informace ve stromu artiklů, v seznamu artiklů i v informacích o výrobku označí červeně.

Nekonzistentní artikly nelze objednat.

cz/faq_inconsistent.txt · Last modified: 2023/07/14 10:28 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection