User Tools

Site Tools


cz:articles_insert

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Vložit artikl

  1. Klepnutím na tlačítko katalogu můžete do projektu vkládat artikly. As an alternative, move your mouse onto the article list and click the right mouse button to open the context menu. There, click New > Open Catalog.
  2. Nejdříve se vám zobrazí přehled všech výrobců. Vyberte výrobce kliknutím na něj, pak vyberte požadovaný katalog, a nakonec se vám zobrazí seznam příslušných artiklů na výběr.
  3. Přidejte vybraný artikl do svého seznamu artiklů kliknutím na něj.

Poznámka: Vyhledávání artiklů je možné, jakmile vyberete výrobce. Pro efektivní vyhledávání použijte následující operátory.

Operátor Funkce Příklad
+ AND Shortcut Výsledek hledání musí obsahovat všechna hledaná slova Stůl+příslušenství → Ve výsledcích se zobrazí položky, které obsahují zároveň slova “stůl” a “příslušenství”
I OR Shortcut Výsledek hledání musí obsahovat alespoň z hledaných slov stůlIpult → Ve výsledcích se zobrazí položky, které obsahují slovo “stůl” nebo “pult”
- Výsledek hledání nesmí obsahovat následující slovo stůl-konferenční → Ve výsledcích se zobrazí pouze ty položky, které obsahují slovo “stůl” a zároveň neobsahují “konferenční”
Přesné vyhledávání fráze “kulatý konferenční stůl” → Ve výsledcích se zobrazí pouze ty položky, které obsahují tuto přesnou frázi
* Nahrazuje libovolný řetězec znaků následujících za hledaným slovem konferenční* → Ve výsledcích se zobrazí všechny ty položky, u kterých za klíčovou frází následuje libovolný počet znaků (konferenční stůl, konferenční židle…) Lze použít nap. pro různé varianty koncovek přídavných jmen.
() Pomocí závorek můžete ovlivnit pořadí vyhodnocení operátorů židle + (OfficeILounge) Takto formulovaný dotaz vám vyhledá všechny položky, které obsahují slovo “židle” a zároveň jedno ze slov: “Office” nebo “Lounge”.

Articles from your custom catalog are inserted into your project as user articles.

cz/articles_insert.txt · Last modified: 2021/06/09 10:01 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection