User Tools

Site Tools


cz:faq_instances

Kopírování artiklů mezi dvěma instancemi pCon.basket Online

Můžete otevřít více instancí programu a kopírovat položky mezi dvěma projekty. Vezměte prosím na vědomí, že obrázky se tímto způsobem nekopírují.

Obrázky artiklů pro produkty, které jste zkopírovali do nového projektu, můžete znovu vložit z místního pevného disku (viz Konfigurace artiklů) nebo přetáhnout obrázky z oblasti informací o produktu do seznamu artiklů (viz Informace o produktu).

cz/faq_instances.txt · Last modified: 2023/07/14 10:30 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection