User Tools

Site Tools


cz:headerdata

Titulní údaje

Po kliknutí na Titulní údaje na panelu nástrojů, můžete definovat informace z následujících kategorií:

Nabídka

 • Edice pCon.basket PRO a Integration: název souboru, referenční číslo, datum nabídky, datum platnosti pro aktuální projekt, datum výchozí ceny, jazyk pro údaje o artiklu aktuální nabídky atd.
 • pCon.basket CE: název, jazyk artiklu pro údaje aktuální nabídky, datum platnosti ceny, text v záhlaví, text na konci nabídky.
 • Všechny verze: Změna data ceny pro aktuální projekt:
 • Změňte datum ceny v záhlaví údajů, karta Cenová nabídka, zadáním požadovaného data do pole Výchozí datum ceny. Změna data ceny v hlavičkových údajích ovlivní všechny artikly, které jsou do projektu vloženy po změně data. Informace o změně data ceny artiklu naleznete v kapitole Aktualizace artiklu.
 • Správci pCon.login mohou předem definovat texty záhlaví a zápatí prostřednictvím <Dashboard>. Podle jazyka nabídky se texty vkládají po kliknutí na ikonu schránky [Ikona] v pravém horním rohu textového pole za text, který je již v poli zadán.
 • Texty udržují správci příslušné organizace pCon.login v pCon.basket Online v části Start/Správa textových bloků. Po výběru jazyka jsou zde uloženy texty pro záhlaví a zápatí. Text záhlaví a koncového textu lze formátovat.

Zákazník

 • Edice pCon.basket PRO a integration: adresa zákazníka, kontaktní osoba, číslo zákazníka, případně číslo rámcové smlouvy. Hlavní a doručovací adresu můžete nastavit zvlášť.
 • Poznámka: Pro vyhledávání a vkládání kontaktů zákazníků z vaší databáze kontaktů musí být pCon.basket Online PRO propojen s vaším účtem Microsoft Office 365.
 • pCon.basket CE: Vložte informace o zákazníkovi, jako je zákaznické číslo a adresa.
Tip: Další návody najdete na našem kanálu YouTube

Ukládání seznamů artiklů online a import informací o zákaznících | pCon.basket Tutorial

V tomto videu vám ukážeme, jak ukládat nabídky do služby OneDrive a importovat informace o zákaznících z aplikace Outlook.

Pověřená osoba

 • zadejte kontaktní údaje osoby odpovědné za tento projekt ve vaší společnosti. Automatický přenos z pCon.login pro pCon.basket PRO a edici CE.

Obchodní podmínky (k dispozici v edici Integrace)

 • zadejte text pro platební a dodací podmínky.

Měna a daně

 • zadejte měnu, daně a směnný kurz ručně. Směnné kurzy jsou denně získávány ze serveru.
 • Definujte referenční měnu pro zobrazení a převod směnných kurzů. Referenční měna slouží k definování odpovídajících směnných hodnot.
 • Upozornění: Ceny, které byly přepočteny na základě referenční měny, jsou ve stromu produktů, v seznamu produktů i v zobrazení produktů zvýrazněny symbolem i. Směnné kurzy se zviditelní po najetí na symbol i. Tyto informace nejsou k dispozici v režimu prodejního místa.

Cenové podmínky

Vyberte jeden z předdefinovaných profilů cenových podmínek, který chcete použít pro aktuální projekt. Zde se zobrazí výrobci, řady a podmínky obsažené ve vybraném profilu. - Další informace o vytváření profilů cenových podmínek naleznete zde.

Uložit jako výchozí / Odstranit výchozí:

V případě potřeby si můžete ručně upravit nastavení pro měnu, daně a směnné kurzy pomocí tlačítka Uložit jako výchozí. Toto nastavení platí pro aktuální i všechny budoucí projekty.

Zrušit ruční nastavení měny a daní můžete kliknutím na tlačítko Odstranit výchozí. Tato operace způsobí, že vaše ruční nastavení bude přepsáno aktuálními hodnotami ze serveru. Nové nastavení bude platit pro všechny budoucí projekty, ale nikoli pro stávající projekt.

Poznámka pro uživatele pCon.basket Online PRO a edice CE: Vaše výchozí nastavení jsou synchronizována prostřednictvím pCon.login, a proto jsou k dispozici pod vaším přihlášením ve všech zařízeních a prohlížečích.

U aktuálního projektu můžete obnovit hodnoty pro daňové sazby u jednotlivých položek. Chcete-li tak učinit, klikněte na modrou šipku přímo za příslušným vstupním polem a změna se projeví okamžitě.

Datum změny ceny projektu

Změňte datum ceny v záhlaví, karta Cenová nabídka zadáním požadovaného data do pole Výchozí datum ceny. Změna data ceny v hlavičkových údajích ovlivní všechny artikly, které jsou do projektu vloženy po změně data. Informace o změně data ceny artiklů naleznete v kapitole Aktualizace artiklů.

cz/headerdata.txt · Last modified: 2024/06/28 09:47 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection