User Tools

Site Tools


cz:headerdata

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Titulní údaje

Po kliknutí na Titulní údaje na panelu nástrojů, můžete definovat informace z následujících kategorií:

Nabídka

  • pCon.basket PRO and Integration edition: name of the file, reference number, offer date, default price date, offer language etc.
  • pCon.basket CE: name, offer language, header text, end text
  • Header and end text can be formatted.

Zákazník

  • pCon.basket PRO and Integration edition: adresa zákazníka, kontaktní osoba, číslo zákazníka, případně číslo rámcové smlouvy. Hlavní a doručovací adresu můžete nastavit zvlášť.
  • Note: The pCon.basket Online PRO has to be linked with your Microsoft Office 365 Account in order to search and insert customer contacts from your contact data base.
  • pCon.basket CE: Enter information on your customer, like customer number and address.

Pověřená osoba

  • zadejte kontaktní údaje osoby odpovědné za tento projekt ve vaší společnosti. Automatically transferred from pCon.login for pCon.basket PRO and the CE edition.

Obchodní podmínky (available in Integration edition)

  • enter text for terms of payment and terms of delivery.

Currency and Taxes

  • specify currency, taxes, exchange rate manually. Exchange rates are obtained from the server on daily basis.

Uložit jako výchozí nebo odstranit výchozí hodnoty

V případě potřeby si můžete ručně upravit nastavení pro měnu, daně a směnné kurzy pomocí tlačítka Uložit jako výchozí. Toto nastavení platí pro aktuální i všechny budoucí projekty.

Zrušit ruční nastavení měny a daní můžete kliknutím na tlačítko Odstranit výchozí. Tato operace způsobí, že vaše ruční nastavení bude přepsáno aktuálními hodnotami ze serveru. Nové nastavení bude platit pro všechny budoucí projekty, ale nikoli pro stávající projekt.

Note for users of pCon.basket Online PRO and of the CE edition: Your default settings are synchronized via pCon.login and are therefore available under your login across devices and browsers.

U aktuálního projektu můžete obnovit hodnoty pro daňové sazby u jednotlivých položek. Chcete-li tak učinit, klikněte na modrou šipku přímo za příslušným vstupním polem a změna se projeví okamžitě.

Change Price Date for Project

Change the Price Date in the Header Data, Quote tab by entering the desired date under Default Price Date. Changing the price date in the header data affects all articles that are inserted into the project after the date is changed.

For information on changing the price date of articles, see the Update articles chapter.

cz/headerdata.txt · Last modified: 2021/06/17 11:54 by fbeetz

Page ToolsLegal Notice and Data Protection